Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV: Thảo luận các báo cáo trình tại kỳ họp
Bài phát biểu của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lan tỏa vẻ đẹp những điệu xòe Thái vùng Tây Bắc

Lan tỏa vẻ đẹp những điệu xòe Thái vùng Tây Bắc

Văn hoá - Xã hội
Đã hai năm kể từ khi nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau khi được ghi danh, loại hình dân vũ độc đáo này càng được bảo tồn, thực hành, trao truyền rộng rãi để lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp nhân văn về tình đoàn kết, tinh thần cố kết cộng đồng.
Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thời sự - Chính trị
Ngày 7/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).
Vân Hồ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Vân Hồ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Thể thao - Du lịch
Huyện Vân Hồ nằm trong vùng quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, có vị trí địa lý thuận lợi và lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh thắng, có khí hậu trong lành, cùng nền văn hóa phong phú, đa dạng của đồng bào các dân tộc. Những yếu tố đó đã đưa Vân Hồ trở thành địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân.
Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV: Thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và hoạt động của HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV: Thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và hoạt động của HĐND tỉnh

Thời sự - Chính trị
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ tám, chiều 7/12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tập trung thảo luận, biểu quyết, thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các dự thảo nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu

VẤN ĐỀ HÔM NAY
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.
Thuận Châu quan tâm công tác phụ nữ trong thời kỳ mới

Thuận Châu quan tâm công tác phụ nữ trong thời kỳ mới

Xây dựng Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thuận Châu đã quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em tham gia hoạt động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
Pá Khoang thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Pá Khoang thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Xã hội
Trước đây, Pá Khoang là một trong những bản khó khăn nhất của xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nhân dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, nỗ lực vươn lên. Đời sống của 55 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây đang từng ngày khởi sắc.

EMAGAZINE - INFORGRAPHIC