THÔNG BÁO GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ

Giải thể Hợp tác xã Hùng Cường

Giọng nữ

Mã số thuế: 5500545219 cấp ngày 04/12/2016 do Chi cục thuế huyện Mai Sơn cấp.

Địa chỉ: Tiểu khu 39 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La.

Thông báo về việc giải thể HTX như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-HTX ngày 23/5/2024; Căn cứ theo Quyết định giải thể HTX số 01/QĐ-HTX ngày 25/5/2024;

Lý do giải thể: Do khó khăn về tài chính và hoạt động không hiệu quả.

Vậy chúng tôi gửi thông báo đến UBND huyện Mai Sơn và Quý khách hàng việc giải thể, chấm dứt sự tồn tại của Hợp tác xã Hùng Cường từ ngày 03/6/2024.

T/M HỢP TÁC XÃ HÙNG CƯỜNG

Chủ tịch HĐQT: Trần Hữu Bính

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới