Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.
Xây dựng Bộ CHQS tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Xây dựng Bộ CHQS tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, ngày 22/6/1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện Chỉ thị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã tổ chức quán triệt và ra nghị quyết chuyên đề, xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm đơn vị.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ 11, khóa XXI

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ 11, khóa XXI

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu khóa XXI, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị, có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.