Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện và Công an tỉnh

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện và Công an tỉnh

Ngày 7/10, Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện tỉnh thực hiện.