Ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên

Ngày 20/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026, triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Lễ ký kết được kết nối trực tuyến, triển khai đồng loạt giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bưu Điện 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện).

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác tại điểm cầu Bưu điện tỉnh Sơn La.

Trong giai đoạn 2023-2026, Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho ĐVTN và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số; truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành và hợp tác trong một số lĩnh vực khác.

Bưu Điện tỉnh sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn đào tạo lực lượng thanh niên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, trang bị kỹ năng cần thiết trong kinh doanh trên các nền tảng số, sử dụng công cụ marketing hiện đại, kỹ năng livestream bán hàng, hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động của Đoàn, các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên do tổ chức Đoàn giới thiệu tại các điểm bưu cục giao dịch cấp xã, huyện, tỉnh và trên các hệ thống bán hàng online của Bưu Điện Việt Nam.

Bưu điện hỗ trợ tổ chức Đoàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển đội ngũ cộng tác viên là đoàn viên thanh niên cho Bưu điện, tạo điều kiện ĐVTN được trải nghiệm, có thêm việc làm và thu nhập ổn định...

Lãnh đạo Bưu Điện tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026.

Việc hợp tác giữa hai bên, nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội; mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện ưu đãi cho Tỉnh đoàn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống Bưu điện...

 

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới