Khẩn trương vào công việc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

Khẩn trương vào công việc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đã kết thúc. Thời gian nghỉ tương đối dài, trong khi công việc cả năm rất bề bộn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Tranh thủ các nguồn lực, tập trung phát triển mạnh kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.
Khẩn trương vào công việc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

Khẩn trương vào công việc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đã kết thúc. Thời gian nghỉ tương đối dài, trong khi công việc cả năm rất bề bộn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Tranh thủ các nguồn lực, tập trung phát triển mạnh kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.
Tập trung làm tốt công tác dân vận

Tập trung làm tốt công tác dân vận

Năm qua, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, dân chủ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Tiếp tục thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 • Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” xuân Quý Mão

  Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” xuân Quý Mão

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh. Năm 2022, toàn tỉnh đã trồng được 4.754 ha rừng tập trung, bằng 173,5% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 47,3%.
 • Năm mới quyết tâm cao tạo đà phát triển

  Năm mới quyết tâm cao tạo đà phát triển

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Khép lại năm 2022, trong niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đạt được sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, thêm vững tin bước vào năm mới với quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới.
 • Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

  Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 17,83%. Triển khai Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”; năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ được 2.213 nhà, với tổng kinh phí hơn 156 tỷ đồng; huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
 • Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Những năm qua, tỉnh ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành, huyện, thành phố, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chỉ đạo các đơn vị giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp ở các cấp học, ngành học, tạo bước chuyển biến về chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
 • Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”.
 • Vang mãi tinh thần, hào khí ngày chiến thắng

  Vang mãi tinh thần, hào khí ngày chiến thắng

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Cách đây tròn 70 năm, Chiến dịch Tây Bắc giành thắng lợi, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn thuộc Tây Bắc, trong đó có Sơn La. Ngày 22/11/1952 đã đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng trên con đường xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Sơn La phối hợp với quân và dân cả nước đưa chiến dịch Tây Bắc tới thắng lợi, góp phần to lớn giải phóng quê hương.
 • Trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

  Trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh.
 • Vinh quang nghề dạy học

  Vinh quang nghề dạy học

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  SL - Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển của dân tộc, đất nước, thế hệ các thầy, cô giáo cả nước nói chung, Sơn La nói riêng luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nền giáo dục cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • Thực hiện hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Thực hiện hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được tỉnh ta quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cơ chế quản lý từng bước đổi mới, chuyển biến theo hướng tích cực. Cơ chế đặt hàng, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, tính ứng dụng và không trùng lặp với các nhiệm vụ đã nghiên cứu.
 • Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT

  Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề được quan tâm, đầu tư; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động được nâng lên. Các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp học, bậc học; công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng giáo dục theo quá trình, chú trọng tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên.
 • Dồn lực hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2022

  Dồn lực hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2022

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta năm 2022 phấn đấu đạt 8,54%. Mốc thời gian cán đích chỉ còn gần 2 tháng, các cấp, các ngành, huyện, thành phố tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2022, tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn

  Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên; hướng dẫn các nhà trường thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo.
 • Tập trung phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và HTX

  Tập trung phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và HTX

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các HTX cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phát triển doanh nghiệp, HTX là yêu cầu khách quan, có tính cấp thiết, lâu dài, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 • Sản xuất gắn với bảo vệ nguồn nước và môi trường

  Sản xuất gắn với bảo vệ nguồn nước và môi trường

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Trong những năm qua, các địa phương trong toàn tỉnh đã phát triển mạnh các vùng nguyên liệu cây nông nghiệp, công nghiệp phục vụ chế biến. Tuy nhiên, cứ vào mùa thu hoạch, hoạt động sơ chế, chế biến chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, xả nước thải, chất thải làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và môi trường sống, đây là nỗi lo của nhân dân khu vực đô thị và vùng ven cơ sở chế biến nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước.
 • Sản xuất gắn với bảo vệ nguồn nước và môi trường

  Sản xuất gắn với bảo vệ nguồn nước và môi trường

  - VẤN ĐỀ HÔM NAY
  Trong những năm qua, các địa phương trong toàn tỉnh đã phát triển mạnh các vùng nguyên liệu cây nông nghiệp, công nghiệp phục vụ chế biến. Tuy nhiên, cứ vào mùa thu hoạch, hoạt động sơ chế, chế biến chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, xả nước thải, chất thải làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và môi trường sống, đây là nỗi lo của nhân dân khu vực đô thị và vùng ven cơ sở chế biến nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước.