Bảo đảm tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Giọng nữ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến ngày 31/3, giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước (nếu có) được giao kế hoạch đầu năm. Đến 30/6 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn được giao; trong đó, giải ngân trên 80% kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024. Đến 30/9, giải ngân trên 60% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 31/12, giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn được giao, trong đó giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024. Đến ngày 31/1/2025, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2024.

Để bảo đảm tiến độ, các cấp, các ngành, địa phương tập trung khơi thông nguồn lực, giải quyết các điểm nghẽn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra hiện trường thi công để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập.

Tập trung giải quyết vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định và hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân, đảm bảo tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thẩm định dự án đầu tư, kiểm soát chi bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi, tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm; yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đẩy nhanh quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

Các cơ quan chức năng tăng cường đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục liên quan đến môi trường; hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Quyết liệt, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan thường trực, ban chỉ đạo cấp tỉnh, các chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn và tham mưu trong triển khai nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu quả.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới