Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ bí mật Nhà nước

Những năm qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc để lộ bí mật Nhà nước.

Giọng nữ

Triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) số 29/2018/QH14 ngày 15/11/20218 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Sau gần 4 năm triển khai Luật Bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đến nay, chưa phát hiện vụ, việc có hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các cơ quan đặc biệt nước ngoài lợi dụng cán bộ, đảng viên được giao nắm giữ bí mật Nhà nước, cũng như lợi dụng việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài… để mua chuộc, lấy cắp bí mật Nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh họp giao ban triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên thực tế tại các cơ quan, đơn vị khi mới tiếp cận, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ BMNN còn lúng túng trong việc áp dụng, triển khai thực hiện các quy định Luật Bảo vệ BMNN. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ về công tác bảo vệ BMNN.

Thượng tá Tô Xuân Hoàng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, cho biết: Qua công tác kiểm tra cho thấy, việc thực hiện bảo vệ BMNN tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước chưa thường xuyên; quy trình soạn thảo, ban hành văn bản mật tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đúng quy định, lúng túng trong việc xác định độ mật. Việc xây dựng, ban hành quy chế, nội quy bảo vệ bí BMNN còn mạng tính hình thức, nhiều quy định chung chung, chưa phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ bí BMNN.

Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2021 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành 33 văn bản để triển khai thực hiện trong lực lượng công an tỉnh; tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 26 văn bản để triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu tập huấn tuyên truyền về Luật và các văn bản hướng dẫn, trong đó, đã tham mưu phối hợp tổ chức 36 hội nghị tập huấn cho các cơ quan ban, ngành, huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và trong lực lượng Công an Sơn La với hơn 2.790 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng tham dự.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Đề án số 28 của Bộ Công an về công tác Công an bảo vệ BMNN cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng.
Ảnh: Công an cung cấp 

Đồng thời, tham mưu thành lập 11 đoàn kiểm tra, kiểm tra đối với 85 cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an Sơn La đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Tham mưu văn bản chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, trong đó chỉ rõ đối với từng đơn vị về ưu điểm, tồn tại, hạn chế để các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh. Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung và có hướng dẫn cụ thể đối với một số điều tại Luật bảo vệ BMNN và các văn bản, hướng dẫn thi hành.

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ BMNN năm 2024. 

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ BMNN. 

Vừa qua, Công an tỉnh Sơn La tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác bảo vệ BMNN cho gần 50 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; công chức, viên chức, cán bộ văn thư lưu trữ, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bí mật Nhà nước tại các đơn vị trực thuộc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại hội nghị, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực trạng công tác bảo vệ BMNN hiện nay; các hành vị bị nghiêm cấm; tình hình, kết quả công tác bảo vệ BMNN nói chung và bảo vệ BMNN trên không gian mạng nói riêng; những kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, xử lý các vấn đề liên quan đến lộ, lọt sơ hở, thiếu sót liên quan đến bí mật Nhà nước; cách thức soạn thảo, giao nhận, sao chụp, lưu trữ tài liệu bí mật; hướng dẫn quy trình, thủ tục xác định thời hạn, gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN và việc điều chỉnh độ mật BMNN…

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh kiểm tra hồ sơ tài liệu bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở Y tế. 

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Tại đơn vị, cán bộ phân công tham mưu thực hiện công tác bảo vệ BMNN chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ, việc luân chuyển điều động công tác khác và luôn biến động, dẫn đến còn lúng túng trong công tác tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của cơ quan, đơn vị. Do vậy, lần tập huấn này của lực lượng công an đã giúp cán bộ, công chức của Sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nắm rõ các quy định về công tác bảo vệ BMNN, thực hiện tốt Luật Bảo vệ BMNN theo quy định, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, cơ quan.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác bảo vệ BMNN tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Công tác bảo vệ BMNN là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt trong quá trình phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức bảo vệ BMNN; thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực, tuyên truyền thông tin phản động nhằm thực hiện ý đồ chống phá Nhà nước, nói xấu Đảng, Chính phủ. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ BMNN hiện nay.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần bố trí cán bộ thực hiện công tác bảo vệ BMNN, cán bộ làm việc tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật phải đảm bảo tiêu chuẩn, có ý thức bảo mật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng quy định trong cung cấp thông tin, không để lộ tin, tài liệu có nội dung BMNN; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng thâm nhập nội bộ, thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt tài liệu BMNN. Đó là điều kiện tiên quyết để công tác bảo vệ bảo vệ bí mật trong cơ quan được đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn chặn việc lộ lọt bảo vệ BMNN, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới