Điểm báo tuần 25

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật tuần qua, từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024.

Báo Sơn La