Giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc

Ngày 20/6, tại huyện Mộc Châu, các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đồng chủ trì Hội nghị giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Báo Sơn La