Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XIII bảo đảm thực chất, hiệu quả

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XIII bảo đảm thực chất, hiệu quả

Ngày 7/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triệt khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Bắc Yên hoàn thành xóa nhà tạm giai đoạn 2021 - 2025

Bắc Yên hoàn thành xóa nhà tạm giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 1/12, huyện Bắc Yên tổ chức Chương trình công bố xóa nhà tạm giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hỗ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ 11

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ 11

Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ 11 đã họp, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.