Điểm báo tuần 24

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La tuần qua, từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2024.

Báo Sơn La