Khi người dân vùng cao dần trở thành những công dân số

Tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, không chỉ ở thành thị, mà người dân bản làng vùng cao cũng đã bắt nhịp chuyển động số để từng bước trở thành những công dân số trong xu thế hội nhập.

Báo Sơn La