Báo chí lan tỏa hình ảnh Sơn La

Bắt nhịp với xu thế truyền thông trong kỷ nguyên số, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang thực hiện nhiều sản phẩm báo chí hiện đại trên đa nền tảng, giúp nâng cao khả năng tiếp cận của độc giả, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Sơn La.

Báo Sơn La