Mùa gặt trên cánh đồng Mường Tấc

Tháng 6, bước vào vụ thu hoạch lúa xuân, trên cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên, nông dân khẩn trương thu hoạch lúa. Không khí ngày mùa khẩn trương, tiếng nói, tiếng cười rôm rả, nông dân phấn khởi có thêm một vụ lúa bội thu.

Báo Sơn La