Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện

Khai thác lợi thế diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, các xã dọc sông của huyện Thuận Châu đã và đang phát triển nghề nuôi cá lồng, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Báo Sơn La