Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Một mùa xuân mới đã về, với bao niềm tin và ước vọng. Trong thế rồng bay của năm Giáp Thìn, trước thời cơ, thuận lợi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, khơi thông nguồn lực, đồng sức, đồng lòng, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác từ những ngày đầu, tháng đầu.

Năm 2024, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng để tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,1%; dịch vụ chiếm 41,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26.000 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 195,8 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.450 tỷ đồng.

Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân dồn sức tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 với kết quả cao nhất. Chú trọng công tác quản lý, điều hành ngân sách, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là về lĩnh vực giao thông, du lịch, nông nghiệp.

Tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, dự án có sức lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực; thu hút đầu tư các dự án hạ tầng, phát triển khu, cụm công nghiệp; dự án khu đô thị mới, khu dân cư; các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đầu tư xây dựng, môi trường… cho các nhà đầu tư để trển khai thực hiện các dự án.

Đẩy mạnh thực hiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu; kêu gọi đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - Thành phố Sơn La; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối QL.37, huyện Bắc Yên với QL.279D, huyện Mường La, hoàn thành mục tiêu cứng hóa đường đến trung tâm xã; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển các khu công nghiệp Vân Hồ và các cụm công nghiệp; đầu tư hạ tầng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phát triển đô thị thành phố Sơn La… Triển khai thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu; lập quy hoạch các khu du lịch cấp tỉnh (Tà Xùa, Ngọc Chiến, Đèo Pha Đin) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo thống nhất đồng bộ. Dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Mộc Châu đáp ứng đủ điều kiện được công nhận là thị xã.

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Khai thác, phát huy tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng tập trung cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư khai thác hiệu quả công suất các nhà máy chế biến lớn trên địa bàn.

Các cấp, các ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước thực hiện chính quyền điện tử.

Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế. Tập trung phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch Sơn La đa dạng, phong phú, dựa trên cơ sở khai thác các giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc và gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng và chất lượng. Huy động, thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống ma túy; các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 của tỉnh. Duy trì, củng cố mối quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Năm mới, quyết tâm mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nội lực, phát triển mạnh kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới