Tín hiệu vui từ mô hình lúa “Ruộng nhà mình”

Từng bước hiện thực mục tiêu chuyển đổi sản xuất lúa từ phương thức truyền thống sang sản xuất lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững, vụ xuân năm 2024, huyện Phù Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình "Ruộng nhà mình" trên địa bàn xã Quang Huy. Mô hình đã và đang cho thấy hiệu quả.

Báo Sơn La