Cây thanh long trên đất Thuận Châu

Những ngày này, nông dân huyện Thuận Châu đang bước vào vụ thu hoạch thanh long ruột đỏ.

Báo Sơn La