Dồn lực hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2022

Kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta năm 2022 phấn đấu đạt 8,54%. Mốc thời gian cán đích chỉ còn gần 2 tháng, các cấp, các ngành, huyện, thành phố tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2022, tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch chăm lo sức khỏe của nhân dân vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân, nhất là người nghèo thu nhập thấp trước áp lực về giá chi phí sản xuất sinh hoạt tăng cao.

 Tăng cường kiểm tra, giám sát các sở, ngành, huyện, thành phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện triển khai cải thiện môi trường đầu tư. Huy động và thu hút các nguồn lực bảo đảm các cân đối cho đầu tư phát triển. Tập trung hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết phục vụ thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai; chú trọng giải quyết những vấn đề vướng mắc khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; quy hoạch sử dụng các loại đất giá đất để hỗ trợ tối đa đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh đôn đốc thu ngân sách; mở rộng cơ sở thu; tăng cường chống thất thu thuế. Tập trung các đơn vị sắp xếp tài sản công; đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá tài sản công. Chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách trên địa bàn, phấn đấu trong quý IV thu đạt 1.459 tỷ đồng, cả năm đạt 4.550 tỷ đồng. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi hành chính, hội họp. Ưu tiên chi đầu tư phát triển và khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh cho vay ưu đãi qua ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế, phí lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đường Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La) và các dự án chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội, chuẩn bị các thủ tục điều kiện đầu tư Cảng hàng không Nà Sản.

Tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; nghiên cứu triển khai các giải pháp đột phá, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh gắn với phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của lĩnh vực sản phẩm; tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và tương đương; ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà kính, tưới tiết kiệm nước; sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ trong thu hoạch bảo quản sơ chế đóng gói sản phẩm.

Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát huy công suất hiện có, đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh q

Ngọc Thuấn

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới