Sốp Cộp tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn

Ngày 17/3, huyện Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

 Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tập trung vào một số vấn đề trong  triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích vùng nguyên liệu cây dứa, cây mắc ca theo chủ trương của tỉn; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm thấp; các tiêu chí xã, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 thấp; công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí ở cấp xã chưa quyết liệt, nhất là đối với các tiêu chí không cần đến ngân sách đầu tư.

Huyện Sốp Cộp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung ưu tiên lựa chọn các tiêu chí nông thôn mới dễ triển khai để phấn đấu đạt trong năm 2023. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp triển khai hiệu quả công tác tiêm vắc xin, phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc, gia cầm; không đề nghị hỗ trợ cho hộ gia đình có gia súc chết rét, chết dịch do không có biện pháp phòng tránh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển vùng nguyên liệu dứa, mắc ca theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh giao thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã, bản.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới