Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Mộc Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững. Năm 2022, toàn huyện giảm 228 hộ nghèo và hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,36%.

Cán bộ xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, trao đổi kỹ thuật nuôi ong với người dân.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác giảm nghèo. Trong đó, có Kế hoạch số 116/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi; kết nối tạo việc làm cho lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài huyện…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 51 chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ các bản nghèo; 223 cán bộ thuộc Ban Thường vụ huyện ủy quản lý phụ trách hộ nghèo, giai đoạn 2022 - 2023. Theo đó, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách giúp đỡ bản đặc biệt khó khăn, bản biên giới đã tổ chức các đợt về cơ sở nắm bắt tình hình thực tế để có hướng giúp đỡ hiệu quả. Kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn phát triển sản xuất...

Hàng năm, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các đơn vị tuyển dụng lao động tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động. Trong năm 2022, đã tổ chức 20 hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn, với 1.300 lao động đăng ký đi làm việc tại các doanh nghiệp trong huyện và ngoài tỉnh; “Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Mộc Châu lần thứ  V/2022”; tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 385 lao động nông thôn. Ngoài ra, đã giải ngân 30.810 triệu đồng cho 446 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay phát triển sản xuất.

Bà Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộc Châu, chia sẻ: Hàng năm, Hội tổ chức rà soát, lập danh sách, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có các giải pháp, kế hoạch giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ. Tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi, giúp cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, giới thiệu việc làm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Đồng thời, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.355 hội viên nghèo vay vốn, với dư nợ hiện tại hơn 106 tỷ đồng. Trong năm 2022, Hội đã vận động các nhà hảo tâm, hội viên ủng hộ hơn 180 triệu đồng “Xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương” cho 6 gia đình hội viên nghèo tại xã Chiềng Sơn, Tân Lập, Tà Lại, Nà Mường, Chiềng Khừa.

Năm 2022, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ xây dựng được 60 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng giá trị 3 tỷ 594 triệu đồng, trong đó nguồn vận động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân là 1 tỷ 525 triệu đồng; nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công trị giá 1 tỷ 191 triệu đồng, còn lại là của gia đình. Đồng thời, huyện Mộc Châu tổ chức Chương trình an sinh xã hội, đến nay đã có 37 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký và ủng hộ hơn 8 tỷ 320 triệu đồng, hỗ trợ xóa 208 nhà tạm, nhà dột nát, (hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà). Ngoài ra, còn có 105 tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 142 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, với tổng số tiền đăng ký hỗ trợ là 2 tỷ 106 triệu đồng.

Thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện các dự án lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; huyện Mộc Châu tiếp tục thực hiện mô hình “Phân công các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ các bản biên giới, bản đặc biệt khó khăn, bản có tỷ lệ hộ nghèo cao trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; phân công các đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo”. Tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động. Huy động các nguồn lực toàn xã hội để hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, phấn đấu trong năm 2023 xóa được 321 nhà tạm, nhà dột nát... góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới