Giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an Thành phố đã tập trung tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thuộc chức năng của lực lượng công an, gắn với tình hình thực tế tại địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công an Thành phố tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Thành phố, thông tin: Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phương án đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an Thành phố đã phối hợp với Đảng ủy Quân sự Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo hiệu lực pháp luật; phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử án điểm, xử lưu động, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành của Thành phố tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ lực lượng công an trong phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Thành phố là đơn vị công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La và trong tốp 10 toàn quốc hoàn thành sớm, đúng, đủ 2 Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “cấp, quản lý căn cước công dân”. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy kết quả tích cực, hằng năm tổ chức cho 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký chỉ tiêu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, xây dựng, giữ vững 136/145 tổ bản và 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; tổ chức chuyển hóa 45 tổ, bản, tiểu khu; 5 xã, phường trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh mới các địa bàn trọng điểm, phức tạp; chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng phường Chiềng Lề là mô hình điểm của tỉnh về an ninh, trật tự đô thị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Công an Thành phố là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đề án “Tinh gọn bộ máy công an xã và bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã giai đoạn 2019-2021”, sắp xếp tinh gọn từ 164 công an viên xã không chuyên trách xuống 60 người; bố trí 32 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Thành phố, cho biết thêm: Đảng ủy, Công an Thành phố tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đội nghiệp vụ, công an xã, phường quán triệt các văn bản chỉ đạo cấp trên về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố với các lực lượng, phòng, ban, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp trong trao đổi, nắm tình hình ngay từ cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Duy Tùng

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới