Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 4. Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát huy truyền thống vẻ vang 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Vững mạnh về chính trị

Hiện nay, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có 17 tổ chức cơ sở đảng, với 625 đảng viên. Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân uỷ Trung ương, của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ BĐBP tỉnh cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Sau học tập, nghiên cứu, hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch theo quy định để có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết; tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng uỷ còn thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống BĐBP tỉnh, giúp CBCS vững vàng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

BĐBP tỉnh tham gia duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp. Tập trung triển khai thực hiện các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa, tri thức, dân chủ, kỷ luật, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm, gắn bó với đơn vị, địa bàn.

Thực hiện nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, Đảng ủy đã biểu dương 7 tập thể và 108 cá nhân trong đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bình xét và tuyên dương 8 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, cho biết: Những việc làm theo Bác của CBCS trong đơn vị được gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nơi đơn vị đứng chân. Trong đó, chúng tôi phân công CBCS thường xuyên bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, giúp bà con hiểu để không bị kẻ xấu lôi kéo vào những việc làm trái pháp luật.

 Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La kiểm tra công tác huấn luyện SSCĐ tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ luôn thực hiện công tác kiểm ra, giám sát đúng quy định, Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng nguyên tắc, chặt chẽ về quy trình; thực hiện tốt phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Gắn kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những nơi có kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp; xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 34 tập thể và 86 đảng viên.

Hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 96,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đây là điều kiện quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, BĐBP Sơn La thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo 100% các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức ký kết, đăng ký giao ước thi đua; nội dung thi đua đúng chuyên ngành, phù hợp với thực tế của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Từ đó, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Cán bộ Đồn biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tuyên truyền nhân dân bản biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc giới.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, các đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, trong cuộc chiến với tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới, từ năm 2023 đến nay, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 130 vụ, 154 đối tượng; thu giữ 27 bánh hê-rô-in, gần 172g hê-rô-in, 246.952 viên ma túy tổng hợp; gần 4kg ma túy đá, trên 5kg nhựa thuốc phiện, 6 khẩu súng, 1 xe ô tô, 58 xe máy...

Nói về phong trào thi đua của đơn vị, Thiếu tá Lò Văn Tuân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, thông tin: Phong trào thi đua đã tạo động lực cho CBCS trong đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định của cấp trên. Thường xuyên tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử trí các tình huống A2, luyện tập kế hoạch, phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm biên phòng… Với những thành tích đã đạt được, năm 2023, đơn vị được công nhận đơn vị Quyết thắng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Đồn Biên Phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.

BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”…Tại các đơn vị, đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác hậu cần; động viên cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Giá trị đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội từ tăng gia sản xuất trung bình trên 2.800 đồng/người/ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tuần tra biên giới.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu"

Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Bám sát các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Biên phòng Sơn La triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn các cấp, các ngành, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, đơn vị an toàn; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, quy chế dân chủ...

Trong công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện giỏi, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, bố trí, sử dụng quân số; chế độ đăng ký, thống kê, báo cáo quân số; chế độ liên thẩm quân số hằng tháng, quý đúng quy định của cấp trên. Việc điều động, luân chuyển cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảm bảo quân số cho các đơn vị, trong đó, ưu tiên các đơn vị trọng điểm. Tiếp nhận, huấn luyện dự bị động viên, tuyển sinh chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội theo quy định.

Hằng năm, đơn vị chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tích cực đổi mới công tác huấn luyện, đảm bảo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó, 74% khá, giỏi; đạt đơn vị huấn luyện khá.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động lau chùi vũ khí, trang bị sau giờ huấn luyện.

Thiếu tá Bùi Thế Hữu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho hay: Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư luôn được quan tâm; quản lý, sử dụng cơ sở, vật chất, trang bị chặt chẽ theo phân cấp; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đầu, đột xuất và phòng thủ dân sự. Đồng thời, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Quân y chủ động chăm sóc sức khỏe tốt cho bộ đội, đảm bảo quân số khoẻ đạt trên 98,6%. Hoàn thành 100% kế hoạch vận chuyển thường xuyên, đột xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cán bộ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP thực hành huấn luyện ngắm bắn súng ngắn K54

Lực lượng BĐBP tỉnh còn bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khác. Duy trì hệ số bảo đảm trang bị đối với nhóm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính quân sự; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự; bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng BĐBP Sơn La tiếp tục xây dựng đơn vị vững về chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn quân; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại..., cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tạo bức tường thành vững chắc bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.

(Hết)

Nhóm phóng viên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới