Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 2. Tham gia củng cố hệ thống chính trị các xã vùng biên

Cùng với làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La còn tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã biên giới củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh.

Giọng nam

Đưa cán bộ tăng cường cơ sở

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 1/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về “Chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã biên giới, hải đảo”, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 813-QĐ/TU ngày 12/12/2023 về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh”, trong đó có nội dung liên quan tới việc thống nhất quản lý đối với đội ngũ cán bộ tăng cường xã.

Đồn Biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, họp phân công nhiệm vụ cho đảng viên về tham gia sinh hoạt tại bản biên giới. 

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử các đoàn công tác và ban hành công văn trao đổi với Huyện ủy các huyện biên giới về nắm tình hình, giới thiệu nhân sự. Thống nhất ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới. Thống nhất chủ trương, tham mưu với Tỉnh ủy Sơn La về bố trí chức danh cho đội ngũ cán bộ tăng cường xã của BĐBP tỉnh tại các xã biên giới. Theo đó, đã có 6 đồng chí là chỉ huy các đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại 6 huyện biên giới. Đảng ủy còn điều động 17 cán bộ BĐBP tỉnh tăng cường cho 17/17 xã biên giới, tham gia cấp ủy và giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, phân công 215 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giúp đỡ 424 hộ gia đình và 158 đảng viên là cán bộ BĐBP tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản biên giới.

Thiếu tá Vừ Quyền Mua (thứ 3 từ trái sang), Phó Bí thư Đảng uỷ xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc.

Trước khi nhận nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ tăng cường xã được hướng dẫn nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò và nội dung nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, được bồi dưỡng tiếng dân tộc; những nét văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới… giúp cán bộ biên phòng tăng cường xã đáp ứng tốt nhiệm vụ tại địa phương.

Qua đánh giá, đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương đã tích cực tham mưu từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở, trọng tâm là những nội dung về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện ủy biên giới; giữa Đảng ủy các đồn Biên phòng với Đảng ủy các xã biên giới.

Thực hiện “4 cùng” với nhân dân

Là một trong những cán bộ biên phòng được tăng cường về xã biên  giới, Trung tá Trần Đức Thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Lóng Sập. Thời điểm đó, Đảng bộ xã có 18 bản (2 bản chưa có chi bộ). Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Trung tá Thể đã tham mưu cho Đảng ủy xã hướng dẫn các chi bộ tạo nguồn, lựa chọn quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Sau khi có đủ điều kiện, đã thành lập 2 chi bộ tại bản Buốc Pát và Pha Nhên.

“Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với bà con tại cơ sở, hiểu được những khó khăn của nhân dân trong phát triển kinh tế, anh Thể đã tham mưu cho Đảng uỷ xã và UBND xã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, anh đã tham mưu cho xã vận động bà con bản tái định cư Mường Bó chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn sang trồng cây chè; kết nối với Công ty TNHH Hưng Hán, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, cung ứng giống, phân bón, kỹ thuật và thu mua sản phẩm chè búp tươi cho bà con. Mô hình triển khai được UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư sản xuất cho bà con. Sau 3 năm, diện tích chè tại bản Mường Bó phát triển tốt, bà con có thu nhập ổn định, đến nay bản có 40 ha chè.

Trung tá Trần Đức Thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tuyên truyền nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Trung tá Thể cùng với Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp công, góp tiền xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Đến nay, 5 bản biên giới của xã Lóng Sập đã đổ bê tông được 6km đường giao thông nông thôn; 11/14 bản trong xã lắp đặt đường điện chiếu sáng nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới xã vùng biên ngày càng khởi sắc.

 Trung tá Thể chia sẻ: Công tác nhiều năm tại xã Lóng Sập, tôi coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình; luôn sát cánh cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Sông Mã có 4 xã biên giới; các xã đều được bố trí cán bộ biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Ông Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhận xét: BĐBP tăng cường đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Hướng dẫn các chi bộ tạo nguồn phát triển đảng. Đồng thời, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả để nâng cao mức sống; tích cực tham giữ vững an ninh biên giới.

Hơn 4 năm qua, Thiếu tá Lìa Lao Lanh, Đồn Biên phòng Mường Cai, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Cai, huyện Sông Mã, đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên phấn đấu để lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Từ năm 2020 đến nay, các chi bộ đã giới thiệu 130 quần chúng ưu tú, trong đó 110 quần chúng được kết nạp vào Đảng. Anh Lanh còn tham mưu kiện toàn 4 chi bộ chưa có chi uỷ. Qua đó, góp phần đưa Đảng bộ xã Mường Cai trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu của huyện về công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tá Lìa Lao Lanh, Đồn Biên phòng Mường Cai, tham gia tham gia cấp ủy và giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Cai.

Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, anh Lanh đã tham mưu cho Đảng bộ xã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an xã tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện mô hình “dân vận khéo” đưa bản Huổi Co thành bản không có ma túy và thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các bản Nà Dòn, Co Phường, Ta Lát, Huổi Mươi, Sài Khao.

Đến nay, đội ngũ cán bộ tăng cường cho xã đã trực tiếp phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển được trên 500 đảng viên tại 17 xã biên giới. Trong đó, trên 98% số đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, góp phần xóa các bản không có đảng viên. Đồng thời, tham gia củng cố 57 tổ chức quần chúng; phát hiện, tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng 130 lượt cán bộ tại các bản biên giới. Điều đáng ghi nhận là, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền địa phương đúng với chủ trương, biện pháp mà cấp uỷ đã đề ra.

Bám cơ sở, chắc địa bàn

Hiện nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phân công 158 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản biên giới. Các đảng viên đã tham mưu cho chi bộ bản thực quy trình sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp đến đảng viên; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt…

Thượng tá Trần Duy Thường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, cho hay: Đơn vị đã phân công các đảng viên về sinh hoạt tại 15 chi bộ bản biên giới thuộc xã Chiềng On và Phiêng Khoài. Nhìn chung, các đồng chí được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó với cơ sở, tham mưu cho chi bộ, ban quản lý bản duy trì các tổ tự quản ANTT; vận động các hộ gia đình tham gia tự quản đường biên giới, bảo vệ cột mốc quốc giới. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

 Cán bộ đảng viên Đồn biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, tham gia sinh hoạt chi bộ tại bản biên giới Suối Cút.

 Nói về vai trò của đảng viên Đồn Biên phòng Chiềng On về sinh hoạt chi bộ bản biên giới, đồng chí Sồng Lao Giàng, Bí thư Chi bộ bản Suối Cút, cho biết: Đại úy Lò Văn Minh, Đồn Biên phòng Chiềng On, về sinh hoạt với Chi bộ, anh đã tham mưu cho chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt và dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời, cùng Ban quản lý bản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy chế hợp tác giữa hai bản biên giới, không vượt biên trái phép, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phân công 215 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia giúp đỡ 424 hộ gia đình. Các đảng viên được phân công nhiệm vụ đã bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ gia đình được phân công phụ trách để hỗ trợ các hộ lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế để đưa vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây ăn quả.

Gia đình ông Vì Văn Số, bản A La, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, được đảng viên Nguyễn Mạnh Cường, Đồn Biên phòng Chiềng On, giúp đỡ. Ông Số cho biết: Anh Cường đã hướng dẫn gia đình tôi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư sản xuất. Anh còn hướng dẫn chuyển diện tích trồng ngô, sắn sang trồng mận hậu để nâng cao thu nhập. Với sự giúp đỡ của anh, gia đình tôi sẽ cố gắng vươn lên, thoát nghèo trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, các cán bộ biên phòng tăng cường về cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; hỗ trợ bà con sản xuất hiệu quả. Các anh đã tạo được niềm tin với nhân dân, là điều kiện quan trọng để lực lượng BĐBP Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

(Còn nữa)

 

Nhóm phóng viên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Báo Sơn La tặng quà Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ

  Báo Sơn La tặng quà Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ

  Văn hoá - Xã hội -
  Ngày 28/5, Đoàn công tác của Báo Sơn La do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã. Cùng đi có lãnh đạo huyện Sông Mã, một số phòng chuyên môn và xã Bó Sinh.
 • '“Biến điều khó nói thành điều bình thường”

  “Biến điều khó nói thành điều bình thường”

  Xã hội -
  Ngày 28/5, tại thành phố Hải Phòng, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức hoạt động truyền thông Ngày Vệ sinh kinh nguyệt thế giới năm 2024, với chủ đề “Biến điều khó nói thành điều bình thường”.
 • 'Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV

  Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 28/5, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
 • 'Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

  Kinh tế -
  Huyện Mộc Châu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hữu cơ được nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân thực hiện, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
 • 'Huấn luyện dân quân đúng phương châm, sát thực tế

  Huấn luyện dân quân đúng phương châm, sát thực tế

  Quốc Phòng - An Ninh -
  Với phương châm “cơ bản, chất lượng, hiệu quả”, Ban CHQS thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đảm bảo nội dung, sát thực tế, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 • 'Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

  Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

  Xây dựng Đảng -
  Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, là những việc làm cụ thể của Chi bộ Trường THPT Yên Châu, Đảng bộ huyện Yên Châu. Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền” (2019-2023).
 • 'Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Phù Yên

  Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Phù Yên

  Thể thao -
  Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Phù Yên huy động nhiều nguồn lực tu sửa các công viên, sân thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng, thu hút nhân dân tham gia luyện tập, rèn luyện, nâng cao sức khỏe.
 • 'Văn học Sơn La giữ bản sắc dân tộc

  Văn học Sơn La giữ bản sắc dân tộc

  Văn hoá - Xã hội -
  Vùng đất Sơn La là nơi sản sinh ra nhiều tác phẩm văn học dân gian có giá trị về văn hóa - lịch sử và giàu hình tượng nghệ thuật. Đây cũng là mạch nguồn cảm hứng, là nền tảng để các thế hệ văn nghệ sĩ của Sơn La tiếp nối, đưa vào các sáng tác văn học đương đại mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.
 • 'Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

  Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

  Xã hội -
  Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo trong triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.
 • 'Hát Lót xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Hát Lót xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Nông thôn mới -
  Xây dựng nông thôn mới không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy, sau khi về đích nông thôn mới năm 2018, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí và hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí và đang hoàn thiện 5 tiêu chí trong giai đoạn “nước rút”.
 • 'An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

  An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

  Đảm bảo an toàn thực phẩm, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp trong hoạt động quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
 • 'Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp để thoát nghèo

  Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp để thoát nghèo

  Kinh tế -
  Với 884 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao 34,92%, Đảng ủy, UBND xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập để sớm thoát nghèo cho nhân dân.