Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trong 2 ngày (5-6/12), Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở cho 234 hòa giải viên của 6 huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở năm 2023.

Các đại biểu được phổ biến một số luật: Luật Hòa giải cơ sở năm 2023; Luật Thực hiện dân chủ năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật  Khám chữa bệnh năm 2022. Đồng thời, được hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; các bước trong quá trình thực hiện hòa giải cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ trong tổ chức hòa giải. Các nội dung giúp các hoà giải viên cơ sở cập nhật các quy định mới của pháp luật; nắm được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác hoà giải cơ sở; vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết để tuyên truyền, hoà giải cơ sở, hạn chế các khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Tin, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới