Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều ngày 8/4, Ban CHQS huyện, Hội CCB huyện và Phòng Tư pháp huyện Phù Yên đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và thực hiện pháp luật về quốc phòng, quân sự.

Giọng nữ
Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Theo đó, ba đơn vị thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình từng đơn vị. Nội dung phối hợp tập trung vào những vấn đề như: Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chế độ XHCN; chủ động phòng, chống hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp tại chỗ, chủ động kịp thời đối phó, xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ, không để tạo thành điểm nóng...

Thông qua phối hợp nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và nhân dân trên địa bàn chung sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân bền chặt.

 

Minh Công (Trung tâm TT-VH Phù Yên)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới