Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trên theo đúng kế hoạch.

Nông dân xã Mường Bon, huyện Mai Sơn làm đường nội đồng.

Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí. Hằng tuần, tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, cùng nhân dân tham gia thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp tại các bản. Đến nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, hiện còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đã xây dựng lộ trình, thời gian thực hiện; tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư, huy động nhân dân đóng góp xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Phát triển mạnh kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các tiêu chí khác.

Nông thôn mới Chiềng Xôm, thành phố Sơn La.

Quỳnh Nhai được tỉnh chọn là đơn vị cấp huyện thứ 2 sau thành phố Sơn La phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; còn 4 xã chưa đạt, gồm Mường Sại, Nậm Ét, Cà Nàng và Chiềng Khay. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Quỳnh Nhai phải có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10% số xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện đã đạt 3/9 tiêu chí với 22/36 chỉ tiêu. Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2024 đang được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện.

Ông Đinh Trung Dũng, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, thông tin: Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến xã, bản cùng vào cuộc. Thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát phối hợp với xã tiến hành rà soát các tiêu chí đạt, chưa đạt dựa trên bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đánh giá tình hình thực tế, xác định nguyên nhân vì sao “thiếu, yếu, chưa đạt” để có định hướng giải pháp và xây dựng kế hoạch khắc phục.

Cùng với nỗ lực của các địa phương; các sở, ngành cũng triển khai các giải pháp cụ thể để hỗ trợ các huyện, xã xây dựng xã nông thôn mới. Năm 2024, tỉnh Sơn La phấn đấu có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao; bình quân đạt 13,12 tiêu chí/xã trở lên, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Tổ chức rà soát, đánh giá lại 54 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2015-2021 theo quy trình, thủ tục được quy định, phấn đấu giữ vững các xã đã được công nhận, công bố đạt chuẩn.

Công an xã Chiềng Đen, Thành phố tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Phân công rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo hướng rõ nội dung nhiệm vụ; huy động tối đa các nguồn lực; lồng ghép, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được phân cấp theo quy định. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, sớm đưa các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Năm 2024, tỉnh dự kiến phân bổ trên 21.200 tỷ đồng cho các chương trình, dự án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu mà không có kết thúc”, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cần sự chung sức, đồng lòng của người dân để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các địa phương đi vào thực chất, bền vững.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới