Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 56 xã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế.

Cán bộ Trạm y tế xã Mường Sai, huyện Sông Mã, khám bệnh cho nhân dân.

Các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, bổ sung trang thiết bị; đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại cơ sở.

Xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thực hiện tiêu chí y tế, xã tranh thủ các chương trình, dự án cung cấp trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ cán bộ trạm y tế, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Y sỹ Tòng Văn Mậu, Phó Trưởng trạm Y tế xã, cho biết: Trạm được phân công cán bộ phụ trách các bản, tuyên truyền bà con thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên dọn vệ sinh nhà ở; thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, Trạm đang hướng dẫn nhân dân cài đặt sổ khám, chữa bệnh điện tử, góp phần hoàn thành tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Còn tại huyện Mai Sơn, thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới, huyện vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế, rà soát, mua sắm trang thiết bị đảm bảo quy định. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động dự phòng và khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Minh Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn, nói: Đơn vị phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền Luật BHYT. Đến nay, huyện có 90,1% số người dân tham gia BHYT; số người có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 60,2%; 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Từ đầu năm đến nay, có 7 trạm y tế được đầu tư xây dựng mới.

Toàn tỉnh có 191/204 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các bệnh viện tuyến huyện thực hiện tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến; số giường bệnh đạt 29,9/1 vạn dân; số bác sĩ đạt 8,6/1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 94,8% dân số...

Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta còn 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng đang nợ tiêu chí y tế. Nguyên nhân là do bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn cũ, việc đánh giá tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới có nhiều điểm khác. Ngoài các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực, các địa phương còn phải hoàn thiện các chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh...

Ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở, tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Dự kiến đến năm 2030, toàn tỉnh đầu tư nâng cấp 34 trạm y tế chưa đạt chuẩn; xây mới 10 trạm y tế, tổng kinh phí khoảng 63 tỷ đồng. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 83 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đến năm 2030, có 96,5% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tỉnh ta tiếp tục rà soát, đánh giá lại tiêu chí y tế đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành tiêu chí y tế để các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới