Công an Sơn La khắc ghi lời Bác

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời.

Báo Sơn La