Xứng tầm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Ngày 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1077 công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Việc được công nhận là Khu du lịch quốc gia là cơ hội và là động lực quan trọng để tỉnh Sơn La nói chung, hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ nói riêng tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa kinh tế du lịch ngày càng phát triển, xứng tầm là khu du lịch quốc gia.

Báo Sơn La