Song Khủa xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu theo từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyến đường nội bản Un, xã Song Khủa được bê tông.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã chỉ đạo các bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong phát triển kinh tế, xã chỉ đạo tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, từng khu vực và giao chỉ tiêu sản xuất cho các bản ngay từ đầu năm. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả giá trị kinh tế cao; thâm canh 242 ha cây ăn quả, 41,5 ha chè, 66,4 ha cây gai xanh; chăm sóc đàn gia súc gần 7.400 con; duy trì 20 lồng cá nuôi trên lòng hồ sông Đà…

Kiểm tra mô hình trồng tếch do Hạt Kiểm lâm huyện triển khai.

Xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ và đơn vị cung ứng cây tếch giống để trồng  gần 14 ha rừng sản xuất tại bản Un cho 24 hộ gia đình; phối hợp thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng; phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vân Hồ tổ chức 2 lớp tập huấn về quy trình sản xuất lúa gạo hữu cơ tại nhà văn hóa bản Tà Lạc và nhà văn hóa xã với trên 80 học viên tham gia. Tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công tuyến đường giao thông liên bản Tàu Dàu – bản Un; sửa chữa tuyến đường giao thông liên bản Lóng Khủa – Co Hó – bản Un; sửa chữa công trình Nhà văn hóa bản Co Hó; giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông liên xã Song Khủa - Mường Tè…

Xây dựng đường giao thông liên xã Song Khủa - Mường Tè.

Đến bản Co Súc, bản đăng ký đạt chuẩn “Bản nông thôn mới”, ấn tượng đầu tiên là các hộ gia đình đều có ý thức tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, chú trọng vệ sinh môi trường, đặc biệt là các tuyến đường nội bản đều được trồng hoa rất đẹp. Hiện nay, bản Co Súc đạt 8/16 tiêu chí, 23/44 chỉ tiêu. Bản đang tập trung thực hiện 8 tiêu chí chưa đạt là: Kế hoạch phát triển bản; giao thông; điện; trường lớp học và giáo dục; thu nhập; nghèo đa chiều; y tế; cảnh quan không gian và chất lượng môi trường sống.

Các hộ dân phơi sắn bảo quản sau thu hoạch.

Anh Ngần Văn Duyến, Trưởng bản Co Súc, cho biết: Bản đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó nhiều gia đình đã tự giải phóng mặt bằng, góp tiền, hiến đất, cây cối hoa màu để xây dựng đường giao thông nội bản, nội xã và các công trình khác. 

Vận chuyển hàng hóa bằng thuyền tại bến Song Khủa.

Ông Vì Văn Son, Chủ tịch UBND xã Song Khủa, cho biết: Hiện nay, xã Song Khủa đã đạt 8/19 tiêu chí, 38/57 chỉ tiêu, gồm: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động; hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; giáo dục và đào tạo; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh. Xã đang tập trung thực hiện 11/19 tiêu chí, 19/57 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Quy hoạch; giao thông; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; thu nhập; nghèo đa chiều; y tế; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Song Khủa đang ngày một đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục nâng lên.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới