Bản Pặt đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 20/5, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Mường Chùm, huyện Mường La, đã tổ chức Lễ công bố bản Pặt đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn.

Bản Pặt, có 112 hộ, 505 nhân khẩu, thuộc 2 dân tộc Thái và Kinh. Thực hiện chủ trương xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể trong bản đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bản đã huy động sự chung tay vào cuộc của cộng đồng từ xã đến bản được trên 2 tỷ 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% đường trục bản và đường ngõ xóm được bê tông hóa. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt ở 100% các trục đường. Nhà văn hóa bản và các công trình được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp,

Bản có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 93,3% số người dân tham gia BHYT. Trên 90% lao động trong độ tuổi lao động có tay nghề theo các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản… Thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm. Bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Bản Pặt đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, bản đã hoàn thành 16 tiêu chí, 44 chỉ tiêu bản nông thôn mới và 5 tiêu chí bản nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí bản, tiểu khu nông thôn mới tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022. Đây là bản thứ 2 của huyện Mường La đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

UBND huyện Mường La tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân
Mạnh Thắng (Trung tâm TT-VH Mường La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới