Hiệu quả nguồn vốn chính sách tín dụng

Cùng với việc giải ngân các nguồn vốn chính sách tín dụng, việc kiểm tra, giám sát luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao.

Phiên giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Chiềng Đen, Thành phố.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tăng cường giải pháp, bố trí thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát phù hợp. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị kiểm tra toàn diện 1 phòng giao dịch huyện theo kế hoạch.

Ngoài ra, Chi nhánh cùng với Phòng giao dịch các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch tại 6 điểm giao dịch xã. Bên cạnh đó, Phòng nghiệp vụ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thường xuyên giám sát hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã qua Cammera IP, đôn đốc các đơn vị kịp thời điều chỉnh những hạn chế phát sinh.

Ông Tạ Văn Toàn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các chương trình, chính sách tín dụng trên địa bàn. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện chấp hành nghiêm túc quy trình, thủ tục nghiệp vụ về tín dụng, không có sai sót. Các tổ chức nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vào cuộc tích cực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác, giám sát việc tổ chức họp bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, chính xác; việc đôn đốc thu nợ, thu lãi hàng tháng đảm bảo quy định.

Chất lượng hoạt động tín dụng những năm qua luôn đạt kết quả cao. Qua đánh giá, 99,9% số tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia giao dịch xã có số dư tiền gửi; 98,5% số tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt; 100% số xã xếp loại tốt, khá. Các phiên giao dịch ở xã, tổ chức họp giao ban đầy đủ thành phần.

Qua họp giao ban, đã đánh giá kết quả giao dịch, thông báo nợ đến hạn trước 2 tháng, nêu những khó khăn, tồn tại và đưa ra biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến các hộ vay vốn tham gia thực hành tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn; thu hồi nợ đến hạn, thu lãi tồn đọng; công tác tham gia họp bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát chặt chẽ sau cho vay.

Tại các điểm giao dịch xã, các chương trình tín dụng, danh sách hộ vay vốn và quy trình, thủ tục của Ngân hàng CSXH được niêm yết công khai. Người vay vốn giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH vào ngày cố định hàng tháng để gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền vay và trả nợ trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và chính quyền cấp xã; hạn chế việc thất thoát, xâm tiêu, tham ô lợi dụng tiền vốn. Nhờ đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai nhanh chóng, đảm bảo kế hoạch đề ra; các đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn được giải quyết kịp thời.

Hết tháng 3/2023, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thông qua 18 chương trình tín dụng đạt hơn 5.622 tỷ đồng, với 122.723 khách hàng còn dư nợ. Cùng với đó, việc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng để khơi tăng nguồn thu, tạo lập vốn cho vay xoay vòng có chuyển biến tích cực, doanh số thu hồi nợ đạt gần 113 tỷ đồng; nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chiếm 0,04%/tổng dư nợ.

Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người dân đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới