Họp tư vấn liên ngành về bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/2, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tư vấn liên ngành về bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Họp tư vấn liên ngành về bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 3184 ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 8 CCN, trong đó đã có quyết định thành lập 3 CCN, gồm: CCN Mộc Châu; CCN Gia Phù và CCN Mường La; bước đầu các CCN đã thu hút được 4 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng CCN còn hạn chế, chưa theo đúng quy hoạch do không thu hút được doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng CCN; việc quản lý CCN còn khó khăn, vướng mắc, chưa thực hiện đúng được theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Dự thảo phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ phấn đấu thành lập thêm 8 CCN và hoàn thành đầu tư hạ tầng ít nhất 5 CCN, với tổng diện tích 500 ha. Đến năm 2050, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 CCN. Quy mô các CCN dự kiến tối đa không quá 75 ha theo quy định của Chính phủ. Các CCN phấn đấu đóng 10-12% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vào năm 2025, tương đương 1.500 - 1.800 tỷ đồng.

Cuộc họp cũng đã cho ý kiến đối với Tờ trình về việc bổ sung các CCN trên địa bàn Thành phố và huyện Thuận Châu vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh Sơn La đến năm 2025. Cụ thể, bổ sung CCN Hoàng Văn Thụ, Thành phố Sơn La, quy mô 60 ha; điều chỉnh vị trí, quy mô diện tích CCN Tông Cọ, huyện Thuận Châu, với diện tích quy hoạch sau điều chỉnh 70 ha và CCN Phổng Lái, huyện Thuận Châu với diện tích quy hoạch sau điều chỉnh 50 ha.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh, đề nghị: Sở Công Thương tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương án phát triển CCN tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo các quy định của Chính phủ để sớm xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi xin ý kiến của Bộ Công Thương bổ sung vào chiến lược phát triển CCN toàn quốc giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đưa Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới