Sông Mã đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số

Ngày 23/3, huyện Sông Mã đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Năm 2022, huyện Sông Mã thực hiện tốt các phong trào: “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước huyện”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn huyện Sông Mã”, “Sông Mã chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân huyện Sông Mã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi”… Năm 2022, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển thực hiện 44 dự án. Duy trì trên 10.600 ha cây ăn quả, sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đạt 80 nghìn tấn. Có 81 HTX, trong đó 48 HTX sản xuất theo quy trình VietGAP, với diện tích trên 900 ha… Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, huyện Sông Mã phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn huyện” giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp cần nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của chương trình chuyển đổi số huyện... 

Lãnh đạo huyện Sông Mã chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua của huyện năm 2022 cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 46 tập thể, 97 cá nhân.

Lãnh đạo huyện Sông Mã chuyển trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Lãnh đạo huyện Sông Mã trao giấy khen cho các tập thể.
Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới