Hướng dẫn tra cứu xác thực thông tin dữ liệu dân cư

Ngày 14/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn tra cứu xác thực thông tin dữ liệu dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La cho các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến 3 cấp, từ tỉnh tới 12 điểm cầu các huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự tập huấn tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu được triển khai hướng dẫn một số điều của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hướng dẫn tra cứu, xác thực thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm: Xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; xác thực thông tin hộ gia đình; tra cứu thông tin công dân.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến, làm rõ các vấn đề vướng mắc liên quan đến hệ thống thông tin liên kết với hệ thống tư pháp, cách thức trả cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính, vướng mắc trong liên thông cập nhật dữ liệu, hướng dẫn cán bộ bộ phận một cửa sử dụng khai thác dữ liệu dân cư ...

Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.

Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo sử dụng được 3 dịch vụ đúng quy định và đủ điều kiện tra cứu thông tin 20/20 trường dữ liệu khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Ngay sau khi tập huấn, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công chức, viên chức bộ phận một cửa nghiêm túc thực hiện việc tra cứu, khai thác dữ liệu dân cư đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu liên quan đến sổ hộ khẩu, thông tin nơi lưu trú của công dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong toàn tỉnh.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới