Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Quyết định 1337/QĐ-UBND tỉnh ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới