Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

UBND huyện chỉ đạo thường xuyên rà soát, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Thực hiện số hóa, mẫu hóa các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Nhai.

Hiện nay, huyện Quỳnh Nhai đang thực hiện 406 TTHC thuộc thẩm quyền; trong đó, cấp huyện 283 TTHC, cấp xã 123 TTHC. UBND huyện tiếp tục triển khai giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với 37 thủ tục và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã được quan tâm, đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, như: máy tính, máy in, hệ thống phần mềm... Bố trí nhân sự phù hợp với năng lực và chuyên môn nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý quản lý văn bản vào hoạt động công việc; 100% văn bản của UBND huyện được chuyển dưới dạng điện tử, trên 90% văn bản phát hành đi sử dụng chứng thư số.

Thông qua việc đẩy mạnh cải cách TTHC đã góp rút ngắn, số lượng công việc, giảm thiểu thời gian chờ giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 7.862 hồ sơ (trong đó, cấp huyện 820 hồ sơ; cấp xã 7.042 hồ sơ); đã giải quyết xong là 7.760 hồ sơ (cấp huyện là 718, cấp xã là 7.042 hồ sơ); đang giải quyết 102 hồ sơ. Đồng thời, thường xuyên rà soát các quy trình, TTHC đối chiếu với quy định mới của Chính phủ để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là ban hành quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Chị Lê Thị Thu Huyền, Xóm 1, xã Mường Giàng chia sẻ: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo các trình tự thủ tục cần thực hiện. Các thủ tục được giải quyết nhanh, không phải chờ lâu như trước, rất thuận lợi cho người dân. Tôi thấy rất hài lòng. 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn cho người dân đến giao dịch.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách TTHC, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung đơn giản TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính. Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện TTHC.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới