Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hữu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số... Trong đó, đã thực hiện hiệu quả việc giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp trong từng dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đến nay, đã có 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, qua sắp xếp, kiện toàn, đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 8 cục, 145 vụ và tương; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập cấp Trung ương. Cấp địa phương giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện; giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập...

Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên các lĩnh vực; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về CCHC. Đồng thời, tăng cường công tác đầu tư về chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước đồng bộ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả...

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới