Chuẩn bị các điều kiện dự thi “Tìm hiểu cải cách hành chính trong Đảng” năm 2024

Ngày 5/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức họp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhằm thống nhất chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi “Tìm hiểu cải cách hành chính trong Đảng” năm 2024.

Giọng nữ
Họp thống nhất công tác chuẩn bị tham gia Hội thi.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội thi “Tìm hiểu cải cách hành chính trong Đảng” năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7/2024. Nội dung thi tìm hiểu về chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác cải cách hành chính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tìm hiểu về nội dung, kết quả thực hiện Đề án Cải cách hành chính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Hội thi được tổ chức tại cấp tỉnh, gồm 3 phần thi: Màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, tiểu phẩm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận dự thảo kế hoạch phối hợp tham gia Hội thi, thống nhất việc thành lập đội dự thi thuộc khối MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đề xuất chọn cử cán bộ, công chức trong khối tham gia đội thi, công tác tập luyện theo kế hoạch....

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch. Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ công tác chuẩn bị cho đội dự thi; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025” và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 436-KL/TU ngày 28/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022-2025”.

Việt Hoàng (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới