Chỉ số PAPI Sơn La đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước

Ngày 2/4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.

Giọng nữ

Theo đó, Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2023 được 42,39 điểm, tăng 1,52 điểm so với năm 2022, thuộc 15-16 tỉnh/thành phố trong nhóm điểm trung bình - cao; đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố; tăng 16 bậc so với năm 2022. Trong 8 chỉ số nội dung của chỉ số PAPI, tỉnh Sơn La có 6 chỉ số tăng điểm, gồm: tham gia người dân cấp cơ sở; công khai minh bạch trong quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm, đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp cấp chính quyền địa phương có căn cứ điều chỉnh, cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Giải quyết các dịch vụ công cho nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Đạt kết quả trên, tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin, quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân biết cùng chung tay thực hiện; làm tốt công tác dân vận chính quyền, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ các TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan đến đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh...; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới