Ra quân huấn luyện năm 2024

Đầu tháng 3, tại Tiểu đoàn Bộ binh I, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Năm 2024, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.
Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua.
Tổ Quân kỳ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh diễu binh tại Lễ ra quân.
Lực lượng nữ dân quân diễu binh tại Lễ ra quân..
Khối chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Bộ CHQS tỉnh diễu binh tại Lễ ra quân.
Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh trình diễn khoa mục huấn luyện tại buổi lễ.
Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh trình diễn khoa mục huấn luyện tại buổi lễ.
Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh trình diễn khoa mục huấn luyện tại buổi lễ.
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện.
Hiền Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới