Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, tiểu khu

Đảng bộ huyện Mai Sơn có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, sau sáp nhập còn 293 chi bộ thôn, bản, tiểu khu, với trên 9.300 đảng viên. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Mai Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

   

Nguyễn Việt Cường
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn

   

Kết nạp đảng viên mới các năm đều vượt chỉ tiêu (Năm 2021 kết nạp 227/200 đảng viên mới, đạt 113%; năm 2022 kết nạp 223/200 đạt 111%). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 (hoàn thành trước 30 ngày so với kế hoạch; đặc biệt đối với chi bộ các bản, tiểu khu đã mẫu hóa báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết chi bộ gắn với việc thực hiện các tiêu chí bản nông thôn mới, bản NTM kiểu mẫu, 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy, các chủ trương của Huyện ủy, Đảng ủy. Sau đại hội giao Đảng ủy xã tổng hợp làm căn cứ để hàng năm giao chỉ tiêu và phê duyệt kế hoạch hàng năm của bản, tiểu khu).

Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện bố trí 281/293 Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tiểu khu, đạt 95,9%. Đến nay chỉ còn 12 bản, phấn đấu hoàn thành 11/12 bản trong tháng 3/2023, còn 1 bản do chưa có đảng viên. Số chi bộ thôn, bản, tiểu khu có Chi ủy là 238/293, chiếm 81,2%; có 21/44 vị trí chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải người địa phương, chiếm 47,72% (đạt 95,45% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025); 100% tỷ lệ cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

Công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, bản, tiểu khu được tập trung, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có nguồn cấp ủy viên cơ sở. Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác đảng, công tác chính quyền: Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác đảng, công tác chính quyền cho 967 lượt Bí thư chi bộ và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tham gia; cử 64 cán bộ, công chức, cấp ủy viên khối xã, thôn, bản, tiểu khu tham gia đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị và 117 đồng chí cấp ủy viên thôn, bản, tiểu khu tham gia đào tạo trình độ Sơ cấp lý luận chính trị (đến nay 100 % cấp ủy viên các chi bộ thôn, bản, tiểu khu đạt trình độ lý luận từ sơ cấp trở lên).

Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ thôn, bản, tiểu khu giỏi, có  264/293 chi bộ thôn, bản, tiểu khu có thí sinh tham gia thi cấp cơ sở, đạt 90,1%; có 22 thí sinh tham gia hội thi cấp huyện. Qua Hội thi đội ngũ Bí thư chi bộ, đảng viên nắm rõ hơn về chủ trương, đường lối, các nguyên tắc, quy định của Đảng; là dịp để trau dồi, học hỏi kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng. Triển khai thí điểm mô hình cấp ủy cơ sở bản, tiểu khu: Bí thư đồng thời là Trưởng bản; Phó Bí thư chi bộ là Trưởng ban công tác mặt trận; Phó bản là Công an viên tại xã Nà Bó.

Đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, tiểu khu luôn được Ban Thường vụ huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chi bộ bản, tiểu khu có nghị quyết đại hội, hàng năm có kế hoạch phát triển bản. Trên cơ sở đó Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên, cho từng đảng viên, tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, thực hiện các chỉ tiêu. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc ngày 24 hàng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ khu dân cư; ngày 25 hàng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ các cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ. Phân công 33 cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể huyện dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản, tiểu khu. Phân công các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị giúp đỡ 123 bản đặc biệt khó khăn của huyện. Chỉ đạo Đảng ủy xã phân công cán bộ, công chức, chiến sỹ công an chính quy dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc để nắm tình hình, định hướng, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mai Sơn.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Mai Sơn xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, đánh giá, quy hoạch và lựa chọn nhân sự cấp ủy, gắn với quy hoạch cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, coi đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp xã, cấp ủy chi bộ thôn, bản, tiểu khu. Tiếp tục triển khai chủ trương Phó Bí thư chi bộ (hoặc chi ủy viên) là Trưởng ban công tác mặt trận ở các bản, tiểu khu.

Tiếp tục thực hiện việc cấp xã giao chỉ tiêu và phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của bản, tiểu khu (UBND huyện cụ thể hóa quy trình, mẫu hóa văn bản). Đồng thời hàng tháng cán bộ huyện, xã được phân công giúp đỡ, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đề ra nhiệm vụ tháng tới thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Tích cực đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ theo hướng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm được giao; xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng tới, phân công rõ cho đảng viên phụ trách công việc. Nâng cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ trong điều hành và quyết định các vấn đề trọng tâm. Tiếp tục duy trì việc cán bộ huyện, cấp ủy viên, công an chính quy xã và cán bộ công chức xã định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu để giúp chi bộ, đảng viên và lực lượng an ninh để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, định hướng; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng măc ở cơ sở.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới