Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”, Ban Thường vụ huyện ủy Vân Hồ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ bản, tiểu khu, Ban Thường vụ huyện ủy Vân Hồ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở và định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu. Đồng thời, thực hiện thí điểm phân công các đồng chí cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể huyện về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu. Chỉ đạo Đảng ủy các xã phân công cán bộ, công chức, chiến sỹ công an chính quy dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc để nắm tình hình, định hướng, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Duy trì sinh hoạt chi bộ khu dân cư vào ngày 24 và thời gian sinh hoạt chi bộ các cơ quan, đơn vị vào ngày 25 hằng tháng.

Sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ bản Nôn, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ.

Chi bộ tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, có 24 đảng viên. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Ông Bàn Văn Hạnh, Bí thư chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu Sao Đỏ, cho biết: Định kỳ ngày 22 hằng tháng, chi ủy chi bộ họp bàn những nội dung sinh hoạt của tháng, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ vào ngày 24. Tại cuộc sinh hoạt cùng với việc đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, triển khai những văn bản mới, chi bộ còn tập trung rà soát các nội dung thực hiện theo nghị quyết đề ra. Chỉ ra những việc làm được, những việc chưa làm được, từ đó phát huy vai trò của đảng viên tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hiện nay, 182 hộ trong tiểu khu thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Trọng tâm là phát triển đảng ở các chi bộ bản có ít đảng viên, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; các doanh nghiệp, HTX và trưởng bản chưa là đảng viên. Năm 2021, toàn huyện kết nạp được 187 đảng viên; năm 2022 kết nạp được 106 đảng viên.

Đồng chí Lường Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chi, đảng bộ, kịp thời tham mưu các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng...

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Phấn đấu đến năm 2025, cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ngạch bậc về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; bí thư, chủ tịch không phải là người địa phương. Đến hết năm 2022, đã có 6/14 bí thư không là người địa phương, 4/14 chủ tịch không là người địa phương, 6/14 bí thư là chủ tịch HĐND cấp xã. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, trưởng tiểu khu trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% bản, tiểu khu có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản.

Với những kết quả đạt sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU trên địa bàn huyện Vân Hồ đã thực sự đi vào cuộc sống, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng vùng đất cửa ngõ của tỉnh ngày càng phát triển.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới