Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Sau hai năm thực hiện nghị quyết, đã có chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở cấp xã được nâng cao, quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn, các chi bộ ít đảng viên, vùng đồng bào theo tôn giáo. Đồng thời, củng cố, kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản. Hiện nay, là 1.920 chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố có chi ủy (đạt 76,52%).

Thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyết và kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã bố trí được 74 bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương (đạt 36,27%); 36 chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương (đạt 17,64%); 89 bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã (đạt 43,62%). Việc thực hiện chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản đã góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.                                              Ảnh: PV

Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu được thành lập tháng 7/2019 trên cơ sở sáp nhập bản Mệt và bản Sai có 168 hộ, 680 khẩu. Chi bộ có 70 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên nữ. Việc sáp nhập bản và kiện toàn Chi bộ Mệt Sai được Huyện ủy Yên Châu triển khai làm điểm và nhân rộng ra toàn huyện. Bà Lò Thị Le, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mệt Sai, cho biết: Chi bộ có đông đảng viên đã nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy trí tuệ trong triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cấp ủy, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở. Năm 2021, chi bộ được công nhận HTXS nhiệm vụ. Năm 2022, chi bộ tiếp tục đề nghị Đảng ủy xã công nhận HTXS nhiệm vụ.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Đức Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động sát các nhiệm vụ chính trị ở địa phương bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, kết quả năm 2022, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn hơn 1 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch giao; việc chuyển đổi lao động nông thôn vào làm việc tại các nhà máy tăng lên trên 800 người năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm mô hình trồng dứa nguyên liệu tại xã Sốp Cộp. 

Chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở được nâng cao khi Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố phụ trách xã, phường, thị trấn. Thí điểm phân công cán bộ, đảng viên khối đảng, đoàn thể của các huyện, thành phố; cấp ủy viên Đảng ủy cấp xã; đảng viên là cảnh sát khu vực phường, công an chính quy xã, về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư đã đạt được kết quả. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy Mộc Châu, khẳng định: Việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy huyện và xã xuống sinh hoạt với chi bộ cơ sở không những nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng mà còn giúp các cấp ủy cơ sở nâng cao được năng lực thực tiễn, vận dụng linh hoạt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng cơ sở trong lựa chọn khâu đột phá, nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ông Đặng Phi Hùng, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, chia sẻ: Đảng ủy xã đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đến nay, nhân dân trong xã thâm canh hơn 202 ha chè, 145 ha lúa ruộng, 75 ha lúa nương, 763 ha ngô; trồng 360 ha rau, củ các loại theo tiêu chuẩn VietGAP... Kết quả, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,61%.

Trao đổi về vấn đề này, đồng Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 32 Tỉnh ủy sẽ đánh giá các cách làm hay, mô hình có hiệu quả để nhân diện đảm bảo sát với thực tiễn; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tổ chức thi “Bí thư chi bộ giỏi”; phối hợp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/TU.

Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của đảng viên Chi bộ bản Con Khằm, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. 

Không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp ủy đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Phong Lưu

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 • 'Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Du lịch -
  Đó là những cảm nhận của các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh khi đến tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64, năm 2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trước khi Tiền Phong Marathon diễn ra, từ ngày 24-26/3, các HLV, VĐV đã có những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời trong hành trình vươn tới thành tích cao tại nơi biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.
 • 'Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Văn hoá - Xã hội -
  Ngày 21/3, Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn phường Tô Hiệu, Văn phòng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trường tiểu học Tô Hiệu tổ chức gắn biển và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” cho các em học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu, Thành phố. 
 • 'Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Cải cách hành chính -
  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.
 • 'Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Khoa Giáo -
  Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn quan tâm việc tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, giúp các em chọn đúng nghề, phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội.
 • 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.
 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.