Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Sau hai năm thực hiện nghị quyết, đã có chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở cấp xã được nâng cao, quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn, các chi bộ ít đảng viên, vùng đồng bào theo tôn giáo. Đồng thời, củng cố, kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản. Hiện nay, là 1.920 chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố có chi ủy (đạt 76,52%).

Thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyết và kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã bố trí được 74 bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương (đạt 36,27%); 36 chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương (đạt 17,64%); 89 bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã (đạt 43,62%). Việc thực hiện chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản đã góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.                                              Ảnh: PV

Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu được thành lập tháng 7/2019 trên cơ sở sáp nhập bản Mệt và bản Sai có 168 hộ, 680 khẩu. Chi bộ có 70 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên nữ. Việc sáp nhập bản và kiện toàn Chi bộ Mệt Sai được Huyện ủy Yên Châu triển khai làm điểm và nhân rộng ra toàn huyện. Bà Lò Thị Le, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mệt Sai, cho biết: Chi bộ có đông đảng viên đã nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy trí tuệ trong triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cấp ủy, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở. Năm 2021, chi bộ được công nhận HTXS nhiệm vụ. Năm 2022, chi bộ tiếp tục đề nghị Đảng ủy xã công nhận HTXS nhiệm vụ.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Hà Đức Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động sát các nhiệm vụ chính trị ở địa phương bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, kết quả năm 2022, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn hơn 1 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch giao; việc chuyển đổi lao động nông thôn vào làm việc tại các nhà máy tăng lên trên 800 người năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm mô hình trồng dứa nguyên liệu tại xã Sốp Cộp. 

Chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở được nâng cao khi Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố phụ trách xã, phường, thị trấn. Thí điểm phân công cán bộ, đảng viên khối đảng, đoàn thể của các huyện, thành phố; cấp ủy viên Đảng ủy cấp xã; đảng viên là cảnh sát khu vực phường, công an chính quy xã, về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư đã đạt được kết quả. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy Mộc Châu, khẳng định: Việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy huyện và xã xuống sinh hoạt với chi bộ cơ sở không những nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng mà còn giúp các cấp ủy cơ sở nâng cao được năng lực thực tiễn, vận dụng linh hoạt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng cơ sở trong lựa chọn khâu đột phá, nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ông Đặng Phi Hùng, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, chia sẻ: Đảng ủy xã đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đến nay, nhân dân trong xã thâm canh hơn 202 ha chè, 145 ha lúa ruộng, 75 ha lúa nương, 763 ha ngô; trồng 360 ha rau, củ các loại theo tiêu chuẩn VietGAP... Kết quả, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,61%.

Trao đổi về vấn đề này, đồng Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 32 Tỉnh ủy sẽ đánh giá các cách làm hay, mô hình có hiệu quả để nhân diện đảm bảo sát với thực tiễn; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tổ chức thi “Bí thư chi bộ giỏi”; phối hợp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/TU.

Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của đảng viên Chi bộ bản Con Khằm, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. 

Không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp ủy đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới