Đảng bộ huyện Mường La lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thực hiện chủ trương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La đã chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình, thủ tục các bước tiến hành thành lập chi bộ quân sự xã theo quy định tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Chiềng Công, huyện Mường La.

Đồng chí Vũ Đức Thuận, Bí thư huyện ủy Mường La, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng phương án nhân sự để thành lập chi bộ quân sự cấp xã bảo đảm yêu cầu, thẩm quyền, cơ cấu theo quy định. Chủ trương đồng chí bí thư đảng ủy xã là bí thư chi bộ quân sự sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng phương án nhân sự, cơ cấu, số lượng đảng viên, quyết định việc giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự cấp xã, đảm bảo theo cơ cấu, đồng thời duy trì sự ổn định số lượng cấp ủy và hoạt động của các chi bộ ở khu dân cư hiện có theo quy định.

Đến hết tháng 1/2024, có 16/16 chi bộ quân sự tại 16 xã, thị trấn tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ, với tổng số 157 đảng viên và chỉ định chi ủy, các chức vụ. Trong đó, 16/16 chi bộ có chi ủy gồm 3 đồng chí, 14/16 bí thư chi bộ là đồng chí bí thư đảng ủy xã (2 xã đang khuyết bí thư đảng ủy); 16/16 phó bí thư chi bộ và chi ủy viên là đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn và đồng chí chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã.

Đối với những xã chưa kiện toàn chức danh bí thư đảng ủy thì tạm thời chỉ định một đồng chí giữ chức vụ phó bí thư để điều hành hoạt động chi bộ quân sự xã. Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã, đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo chi bộ quân sự xã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc và duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ.   

Tháng 1/2024, Chi bộ quân sự xã Chiềng Công được thành lập với 10 đảng viên. Đồng chí Ly A Cho, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Công, Bí thư Chi bộ quân sự xã, cho biết: Việc thành lập chi bộ quân sự xã sẽ tham mưu cho Đảng ủy về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ huyện ủy Mường La chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn hướng dẫn các chi bộ quân sự xây dựng quy chế, ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên, xây dựng chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2023-2025, chương trình kiểm tra năm 2024 và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp với các chi bộ bản, tiểu khu giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng các lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự các xã, thị trấn trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền những khó khăn, trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới