Dân vận khéo ở Dồm Cang

Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhân dân xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Trao đổi với chúng tôi về phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn xã, đồng chí Cầm Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy xã đã xác định nhiệm vụ cụ thể trong từng năm. Phát động phong trào đăng ký mô hình “Dân vận khéo” tới các chi bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân đi đầu trong việc thực hiện phong trào.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa”. Theo đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2023, có 6/11 bản đạt danh hiệu bản văn hóa 3 năm liên tục; 82% số gia đình đạt văn hóa. Cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn đóng góp ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ”, “Quỹ xóa nhà tạm” được trên 30 triệu đồng. Hội Phụ nữ xã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” ở bản Pặt Pháy, Huổi Yên, bản Dồm, bản Cang, bảo đảm vệ sinh môi trường ở khu dân cư và tại gia đình, định kỳ tổ chức tổng vệ sinh 1 lần/tháng; duy trì hoạt động mô hình tuyến đường tự quản tại bản Pặt Phát; gia đình hội viên phụ nữ tự đào được 205 hố rác.

Hội Nông dân xã nhân rộng mô hình “Xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất” và “Chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng mới, phù hợp cho năng suất, chất lượng cao”. Hiện nay, xã có 3 HTX phát triển sản xuất hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như: Hội viên Lò Văn Tươi, bản Men, phát triển nuôi đại gia súc nhốt chuồng có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm; mô hình trồng bí xanh cao sản, trồng cà phê thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm của gia đình các hội viên: Đinh Văn Quân, Đinh Văn Mừng, bản Dồm; Tòng Văn Luân, Cà Văn Tuấn, bản Huổi Dồm...

Với phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, cán bộ xã tăng cường xuống các bản nắm bắt những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới, sản xuất và đời sống để tham mưu với xã có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cùng với cấp ủy, ban công tác mặt trận các bản tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó, tự nguyện góp công, góp sức, góp tiền mua vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 2 năm (2022 và 2023), nhân dân trong xã đã đóng góp gần 150 triệu đồng, hơn 1.000 ngày công lao động, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước hoàn thành 3 tuyến đường nội bản dài trên 1,1 km.

Đồng chí Cà Văn Tích, Phó Bí thư chi bộ bản Pặt Pháy, xã Dồm Cang, cho biết: Trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, bản đều công khai để nhân dân được biết, được bàn bạc và quyết định. Ngoài ra, chi bộ, ban quản lý bản, ban công tác mặt trận, các đoàn thể “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Dồm Cang. Thông qua công tác dân vận, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi đến nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới