Vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

Là doanh nghiệp có 100% vốn do cổ đông là người lao động trong đơn vị góp, chuyên sản xuất, kinh doanh các loại ngô giống, những năm qua, Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động và làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, lao động.

Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung ký thỏa ước lao động tập thể năm 2022.

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT. Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn ngành, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Đồng thời, tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp, phối hợp với Ban Giám đốc tuyên truyền, vận động CNLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần phát huy vai trò doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong liên kết sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, cho biết: Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách cho đoàn viên, CNLĐ, gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy, cầu nối giữa tổ chức Đảng và Ban giám đốc với người lao động trong doanh nghiệp.

Hằng năm, bám sát chỉ đạo của Công đoàn ngành và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, Công đoàn xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong quy chế và thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, Công đoàn còn tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty. Phối hợp tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động để công khai kết quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch thu chi tài chính, phân phối lợi nhuận; ký thỏa ước lao động tập thể; công bố khen thưởng, kỷ luật và quy định theo Điều lệ hoạt động của Công ty để CNLĐ tham gia và thực hiện. Đồng thời, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động; vận động CNLĐ thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thực hiện các phong trào thi đua, Ban Chấp hành Công đoàn đã đăng ký với công đoàn cấp trên, xây dựng các cá nhân điển hình, tập thể tiên tiến trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Việc phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà đại hội cổ đông thường niên của Công ty đề ra.

Anh Dương Mạnh Thắng, công nhân đội chế biến, chia sẻ: Với sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua điều kiện làm việc đã được cải thiện, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong xưởng. Đời sống, thu nhập được nâng cao, giúp CNLĐ yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty đã tham gia xét và nâng lương cho 54 lượt CBCNV, tổ chức cho 417 lượt CBCNV đi tham quan trong nước và nước ngoài. Đồng thời, cấp đầy đủ bảo hộ lao động; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tạo điều kiện cho người lao động được học tập nâng cao trình độ tay nghề; ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

5 năm qua (2017-2022), trung bình mỗi năm, Công ty sản xuất và liên kết với bà con nông dân trên địa bàn sản xuất từ 400-500 ha ngô giống các loại, sản lượng 1.600-1.700 tấn/năm; thu nhập bình quân hộ công nhân từ 120-150 triệu đồng/năm; lợi tức cổ phần 25%/năm. Công đoàn cơ sở Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động; tổ chức thăm hỏi động viên khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; ủng hộ các nhà trường và địa phương xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần phát huy vai trò doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Từ kết quả sản xuất, kinh doanh và phong trào thi đua yêu nước, Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty đã được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua; các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào tặng bằng khen; Công ty nhiều năm liền được công nhận là đơn vị văn hóa.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới