Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút và khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Sử dụng robot xếp gạch tự động tại Nhà máy gạch Tuynel Mường Bon, huyện Mai Sơn.

Đồng chí Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: LĐLĐ tỉnh tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, từ đó, tự nguyện và hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở. Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động thi đua, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký công trình, sản phẩm, các đề tài, giải pháp, sáng kiến. Phong trào thi đua được lồng ghép gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”... đối với khối hành chính sự nghiệp, phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khối các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công việc của ngành, lĩnh vực; gắn việc thực hiện phong trào thi đua với các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành.  Cùng với việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” bằng những hoạt động phù hợp, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh còn phối hợp với các cấp chính quyền động viên CNVCLĐ đăng ký và thực hiện thành công các đề tài khoa học, giải pháp hữu ích gắn liền với thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực đối với các ngành, địa phương, cơ sở, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua trong khối các doanh nghiệp trong thời gian qua đã thực sự góp phần duy trì việc làm, thu nhập, thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đẩy lùi dịch bệnh và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa trong hệ thống và xã hội. Phong trào thi đua nỗ lực vượt khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, duy trì sản xuất ổn định trong và sau dịch bệnh Covid-19 được Ban Chấp hành  CĐCS trong các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức khá hiệu quả, góp phần đáng kể vào mục tiêu ổn định sản xuất. Các đơn vị điển hình trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần mía đường Sơn La, Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu (Công đoàn ngành NN&PTNT), Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La (Công đoàn ngành Công Thương)... Các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh với sự hỗ trợ của chuyên môn, chính quyền đồng cấp, sự cổ vũ, khích lệ, động viên của công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, trong 5 năm từ 2018-2023, toàn tỉnh có 9.339 sáng kiến, giải pháp được đề xuất nghiên cứu, ứng dụng; có 8.701 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; có 26 lượt đoàn viên được tặng “Bằng Lao động sáng tạo”.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sơn La là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện quản lý trực tiếp 19 Công đoàn cơ sở, với 2.052 đoàn viên và là một trong những công đoàn cơ sở triển khai tích cực, hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.  Bà Trần Thị Kim Quy, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, cho biết: Giai đoạn 2017-2022, toàn ngành y tế có 1.748 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được công nhận, qua đó tiết kiệm và làm lợi hàng trăm triệu đồng, trong đó có 30 đề tài xếp loại xuất sắc, 715 đề tài xếp loại khá; có 18 đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; có 20 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Một số đề tài của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Trung ương và có công trình nghiên cứu của các thầy thuốc được công bố trong sách vàng Sáng tạo Việt Nam; có 30 Thầy thuốc được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phong trào, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Qua đó, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của CNVCLĐ trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới